Asal Otomotiv 05.12.2023

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Aydınlatma Metni

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Asal Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Asal Otomotiv veya “Şirket”) veya “Şirket”) olarak; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla, siz değerli müşterilerimize ait tüm kişisel verilerin gizliliğini korumak amacıyla bir takım temel kurallar benimsemiştir. KVKK’nın 10.maddesi uyarınca, kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin amaç, kapsam, süreler ve sizi etkileyebilecek diğer hususlar hakkında bilgilendirme amacıyla bu aydınlatma metni hazırlanmıştır.

1. İşlenen Kişisel Verileriniz

Tarafımızca çalışanlara ilişkin kendileri tarafından ulaştırılan kişisel veriler işlenebilmektedir. Örnek olarak işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

Kimlik Verisi:

Ad, soyadı, doğum tarihi, doğduğu ülke, doğduğu şehir, cinsiyet, medeni durumu, milliyeti, pasaport bilgileri, TC kimlik kartı bilgileri (TCKN, seri no, cüzdan no, baba adı, anne adı, doğum yeri, il, ilçe, mahalle, cilt no, aile sıra no, sıra no, hane no, sayfa no, kayıt no, verildiği yer, veriliş nedeni, veriliş tarihi, önceki soyadı), nüfus cüzdanı sureti.

İletişim Verisi:

Adres no, e-posta adresi, iletişim adresi, kayıtlı elektronik posta adresi (KEP), telefon no.

Hukuki İşlem Verisi:

Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler.

Müşteri İşlem Verisi:

Çağrı merkezi kayıtları, fatura, senet, çek bilgileri, gişe dekontlarındaki bilgiler, sipariş bilgisi, talep bilgisi, elektronik posta, mektup veya sair vasıtalar aracılığıyla edinilen bilgiler, satış, kiralama ve bakım hizmetlerimiz aracılığıyla edinilen bilgiler

Fiziksel Mekân Güvenliği Verisi:

Giriş çıkış kayıt bilgileri, kamera kayıtları.

Finans Verisi:

 

Bilanço bilgileri, banka hesap bilgileri, IBAN numaranız, kredi kartı bilgileriniz, faturalama bilgileriniz, finansal performans bilgileri, kredi ve risk bilgileri, malvarlığı bilgileri.

 

İşlem Güvenliği Verisi:

IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, şifre ve parola bilgileri.

Risk Yönetimi Verisi:

Ticari, teknik, idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgiler.

Pazarlama Verisi:

Alışveriş geçmişi bilgileri, anket, çerez kayıtlar, kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler.

Mesleki Deneyim Verisi:

Sözleşmenin ifası kapsamında edinilen faaliyet belgesi, meslek odası kaydı vb mesleki veriler ile gerektiği takdirde temin edilen imza sirküleri ve imza verileri.

Sağlık Bilgileri ve Dini Mezhep Verisi:

Engellilik durumuna ait bilgiler, kan grubu bilgisi, kişisel sağlık bilgileri, kullanılan cihaz ve protez bilgileri, Dini aidiyetine ilişkin bilgi.

Diğer Bilgiler:

Araç plaka bilgileri, diğer araç bilgileri, Asal Otomotiv’in düzenlediği organizasyonlara katılım sağlandığında veya internet sayfaları ziyaret etmeniz ya da bu sitelerde gezinmeniz halinde edinilen bilgiler

2. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz; Şirket tarafından, Şirketin satıcı/hizmet veren olarak sunduğu hizmetler dahilinde; hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek, sözleşmenin kurulması ve sözleşmenin ifası ile doğrudan ilgili sebeplerle, kanunlarda öngörülen nedenlerle ve Şirketin meşru menfaati gereği ve bunların dışında kalan hallerde ilgili kişinin açık rızası ile işlenebilmektedir. Bu kapsamda, Kişisel verileriniz Şirket tarafından; ürün veya hizmet talebi sırasında, sözleşmenin kurulduğu anda veya daha sonraki dönemde onayınız dahilinde sözlü, yazılı veya elektronik ortamda Şirkete iletmeniz ve internet ortamında kullanıcı kaydı oluşturarak bilgi kaydetmeniz ya da talep veya şikâyette bulunmanız suretiyle toplanabilmektedir.

Şirket’in platformunu geliştirmeye ve daha efektif hale getirmeye yönelik meşru menfaati gereği Çerez Politikamızda da detayları belirtildiği üzere web sitemizde kullanılan çerezler vasıtasıyla kişisel verilerinizi topluyoruz.

Kişisel verileriniz, size hak ve menfaatler sağlanması, Şirket içi faaliyetlerin sürdürülmesi ve geliştirilmesi ve mevzuattan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi gibi hukuki sebeplere dayanılarak toplanmaktadır.

3. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, Asal Otomotiv tarafından aşağıda yer alan amaçlarla işlenebilmektedir:

 • Asal Otomotiv yürüttüğü ticari faaliyetlerin mevzuata ve Şirket politikalarına uygun olarak yerine getirilmesi için Şirket’in iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve bu doğrultuda faaliyetlerin yürütülmesi
 • Yeni ve ikinci el araç satışı, toptan yedek parça ve aksesuar satışı, araç bakım/hasar ve koruma hizmetlerinin sağlanması, satış sonrası hizmetlerinin gereği gibi yerine getirilmesi, Sigorta ve Finansman hizmetlerinin temini
 • Asal Otomotiv kısa, orta ve uzun vadede ticari politikalarının tespit edilmesi, planlanması ve uygulanması
 • Finans/Muhasebe işlerinin, Sözleşmesel süreçlerin yürütülmesi, Talep/Şikayetlerin takibi, Hukuki İşlerin takibi ve yürütülmesi
 • Tramer sorgulaması, finansal özgeçmiş sorgulaması, teklif verme gibi sözleşmenin ifası ve işin gereği bakımından gerekli işlemlerin yapılması
 • Asal Otomotiv insan kaynakları faaliyetlerinin tasarlanmasına, planlanmasına ve icrasına destek olunması
 • Firma / Ürün / Hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi
 • Risk yönetim ve iş faaliyetleri süreçlerinin yönetilmesi ve denetimi
 • Asal Otomotiv ve iş ilişkisi içerisinde olunan gerçek kişilerin ticari ve hukuki emniyetinin sağlanması
 • Asal Otomotiv ticari itibarının ve oluşturduğu güvenin korunması, Şirket’in sistem ve uygulamaların veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması
 • Bilgi güvenliği ve Fiziksel mekan güvenliği süreçlerinin yürütülmesi
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Asal Otomotiv tarafından sunulan mal ve hizmetlerin sağlanması, pazarlanması, kampanya, tanıtım, etkinlik ve satış sonrası destek hizmetleri süreçlerinin planlanması, takibi, geliştirilmesi ve bu amaçlarla iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Kişiselleştirilmiş reklamcılık uygulamaları (beğeni ve tercihlerinize uygun olarak, tarafınıza çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve kişisel olarak size uygun reklam, tanıtım, satış, pazarlama, etkinlik yönetimi, bilgilendirme, promosyon, kampanya bildirimi, veri zenginleştirme, çapraz cihaz hedefleme, veri yönetim platformları, sosyal medya platformları ve arama motorları aracılığıyla reklam gösterimi) yapılabilmesi
 • Kişiye özel segmentasyon, hedefleme, analiz ve şirket içi raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi, pazar araştırmaları planlanması ve icrası
 • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin, müşteri/potansiyel müşteri ilişkileri yönetimi, sadakat programı, üyelik işlemleri süreçlerinin planlanması ve/veya icrası, anket ve müşteri memnuniyeti araştırmaları, dijital veya diğer mecralarda reklam, tanıtım, pazarlama aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası

Kişisel verilerinizin Şirketlerimiz tarafından işlenmesi konusunda detaylı bilgilere; www.Asal Otomotiv.com internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Asal Otomotiv’e Ait Kişisel Veri Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

4. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla ilgili otomotiv şirketleri, grup şirketleri olan Asal Petrol Otomotiv San. Tic A.Ş., Asal Sigorta Ltd. Şti. ve A.H Akaryakıt Araç Kiralama Ltd. Şti. ile yetkili servisi/satıcısı olduğu Nissan Otomotiv A.Ş., Yüce Auto A.Ş. Çelik Motor A.Ş., Doğuş Otomotiv A.Ş. ile Asal Otomotiv’in altyapı sağlayıcıları, hizmet alınan ve sağlanan üçüncü kişiler, Asal Otomotiv bayi ve/veya franchiseları, sigorta şirketleri, (Asal Sigorta’dan başka satış sonrası hizmetlerin yerine getirilebilmesi bakımından diğer sigorta şirketleri), finansman şirketleri, yetkili kurum ve kuruluşlar, resmi merciler dahil araç satış/kiralama ve satış sonrası hizmetleri başta olmak üzere sunduğumuz hizmetlerin yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirilmesi ve yürütülmesi bakımından işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde yurtiçinde ve dışında aktarılabilecektir.

Asal Otomotiv, kişisel verilerinizi, bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri çerçevesinde, alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik önlemlerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkanlar da göz önünde bulundurularak muhtemel risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır

5. Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında muhafaza edilen verileriniz; ilgili mevzuatlar kapsamında belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri sonuna kadar muhafaza edilecektir. Kişisel verileriniz işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde resen veya talebiniz doğrultusunda Asal Otomotiv Çalışanları Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası kuralları gereğince silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir. Açık rızanızı geri almaya ilişkin talebinizin bulunması halinde dahi Kişisel Verilerinizin açık rızaya tabi amaçlar için kullanımı sonlandırılacak, ancak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5/2. ve 6/3. maddelerindeki amaçlarla işlenmeye devam edilecektir.

6. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi Şirketimize iletmeniz durumunda Şirket talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda veri sahipleri,

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve talep olunan diğer bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi, Şirketin internet adresinde (www.asalotomotiv.com) bulunan başvuru formunu doldurarak Toybelen Mahallesi Anadolu Bulvarı No:214 55060 İlkadım, Samsun adresimize (Noter vasıtasıyla vb. yollarla) gönderebilir ya da ilgili formu [ info@asalotomotiv.com] kayıtlı elektronik posta adresine elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.